امروز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

خبر ویژه

حدیث روز

گفتن حرف‌های دیگران و حرف‌های خود و زیاد پرسیدن (درباره‌ی هر چیزی) و از بین بردن ثروت خود (با حالت اسراف) را رها كن.
حضرت محمد (ص)
شعار سال
شعار سال جدید

آخرین مطالب

محد رضا اباذری

محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند شد

محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند اکتریت آراء انتخابات هیئت رئیسه را در این دوره به خود اختصاص داد. محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف

گالری عکس