امروز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند شد

محد رضا اباذری

محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند اکتریت آراء انتخابات هیئت رئیسه را در این دوره به خود اختصاص داد. محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند اکتریت آراء انتخابات هیئت رئیسه را در این دوره به خود اختصاص داد.محمد رضا اباذری رئیس اتاق اصناف شهرستان مرند اکتریت آراء انتخابات هیئت رئیسه را […]

ادامه مطلب